O društvu

 

Cilji društva:

  • uveljavljanje gestalt terapije v Sloveniji;
  • sodelovanje z domačimi in tujimi organizacijami ter strokovnjaki s področja psihoterapije;
  • zagotavljanje profesionalnih in etičnih standardov s področja gestalt terapije v Sloveniji in njihovo usklajenost s standardi Evropske zveze za gestalt terapijo (EAGT);
  • uveljavljanje in zagotavljanje vrednot in načel gestalt terapije;  
  • podpora članom društva pri njihovem strokovnem razvoju.

 

Organiziramo:  

  • predavanja in izobraževalne delavnice domačih in tujih strokovnjakov;
  • strokovna srečanja za svoje člane in druge zainteresirane, z namenom seznanjanja z razvojem  GT pri nas in v svetu;
  • supervizije in evalvacije strokovne dejavnosti s področja GT;
  • objavljanje in izdajanje strokovnih prispevkov in publikacij s področja GT.