Članstvo

 

Članstvo v društvu je individualno in prostovoljno. Društvo ima redne in častne člane.

Redni član društva je lahko polnoletni državljan RS ali tuj državljan, ki ima zaključeno usposabljanje iz geštalt terapije po merilih, ki veljajo v Evropski zvezi za geštalt terapijo (EAGT) ter je v skladu z Izobraževalnimi standardi društva, in ki izpolnjuje pogoje za naziv gestalt terapevt svetovalec ali gestalt psihoterapevt.

Kandidat za člana društva mora Izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, dokazila o svoji strokovni usposobljenosti ter pisno izjavo, da sprejema statut in etični kodeks društva.

Članarina je 40 EUR.