Organi društva

Organi društva so Skupščina, Izvršni odbor, Strokovni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče.

 

Na redni letni skupščini društva decembra 2016 so bili izvoljeni:

 

Predsednica društva:

Tatjana Verbnik Dobnikar 

 

Podpredsednik:

Tomaž Habič

 

Tajnik:

Matej Kranjc

 

Blagajničarka:

Breda Kenda

 

Knjižničarka:

Mihaela Jakomini

 

Strokovni odbor:

Andreja Modrin Švab

Mija Marija Rozman Klemenčič

Ivana Kreft

Tomaž Flajs 

 

Nadzorni odbor:

Danila Beloglavec

Vesna Šolar

Natalija Grom