Andreja Modrin Švab

Opis:

Status: terapevt

Univ.dipl.psihologinja, FF v Ljubljani (1998), akad. slikarka, ALUO v Ljubljani (2010), certificirana gestalt psihoterapevtka v okviru Inštituta GITA (2009), EAP - Evropske zveze za psihoterapijo (2010) ter SKZP -Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (2012).Druga pomembnejša  usposabljanja: - EMDR - I. in II. stopnja (R. Solomon, 2010, 2012), Inštitut IPSA- Gestalt terapija z otroci in mladostniki (L. Stadler, 2010, 2012), Slovensko   društvo za gestalt terapijo SLOGES- številna usposabljanja iz področja motenj hranjenja (1995-2012)
Soustanoviteljica Društva MUZA (1998) in zastopnica  društva.

Skupaj z Vesno Šolar osnovateljica in sovodja programa "Svetovalnica za motnje hranjenja MUZA" v Ljubljani, v okviru katerega je tudi zaposlena. Soavtorica knjige "Ko hrana ni več "hrana" (1998), sourednica Časopisa/Biltena MUZA (2001-2012), avtorica mnogih člankov o motnjah hranjenja, sodelovala s prispevki na številnih strokovnih dogodkih, konferencah, študijskih dnevih za psihoterapijo, okroglih mizah, v revijah, tv in radio oddajah. Specializirana za terapevtsko delo z motnjami hranjenja: izvaja individualno in skupinsko psihoterapijo, delo z družinami ter vodi delavnice in bivalne seminarje.


V okviru zasebne terapevtske prakse sprejema osebe z različnimi problematikami (razen z motnjami hranjenja): težave v odnosih, partnerstvu, družini, zlorabe, razpoloženjske in anksiozne motnje (depresije, fobije, generalizirana anksiozna motnja, panični napadi, OKM - obsesivno kompulzivna motnja, PTSD - posttravmatska stresna motnja...), identitetna kriza, psihosomatske motnje, težave s spanjem, sindrom izgorelosti, osebnostne motnje (npr. narcisitstična, borderline...), težave v iskanju smisla, ustvarjalne krize in razvoj ustvarjalnih potencialov ter mnoge druge. 
Opravlja tudi učno terapijo za specializante geštalt psihoterapije.  
S psihološkim svetovanjem in psiho/terapijo se redno ukvarja od leta 1998 dalje.


Elektronska pošta: andrejamodrin@gmail.com
Telefon: 041 545 597