Simona Kučer

Opis:

Status: specializantka gestalt psihoterapije

Področja dela: anksioznost, depresija, stres, težave v odnosih.
Individualna terapija z odraslimi in mladostniki.


Elektronska pošta: simona.kucer@guest.arnes.si
Telefon: 031 397 512
Kraj delovanja: Celje