Tatjana Romšek Poljšak

Opis:

Status: specializantka gestalt psihoterapije

Tatjana ROMŠEK POLJŠAK, univ. dipl. ekon., dipl. psihoterapevtka (BA pth.), absolventka magistrskega študija psihoterapije na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju, specializantka in učna terapevtka gestalt terapije pri Inštitutu za geštalstko terapijo GiTa, z izkušnjami iz individualne in skupinske psihoterapije, ter svetovanja in supervizije svetovalcev pri zaupnem telefonu.

Nudim strokovno pomoč pri:
• premagovanju čustvenih stisk (občutki tesnobe, različni strahovi, depresivnost, panika ipd.);

• premagovanju težav v  medosebnih odnosih (partnerski odnosi, odnosi starši – otroci, odnosi na delovnem mestu ipd.);

• izboljševanju samozavesti in samopodobe;

• preseganju splošnega občutka nezadovoljstva, občutka praznine, pomanjkanja življenjskega smisla;

• odpravljanju ali ublažitvi telesnih težav, ki nimajo vidnega telesnega vzroka;

• odpravljanju težav s spanjem;

• predelovanju travmatičnih doživetij (nasilje, različne zlorabe, mobing na delovnem mestu, ipd.);

• predelovanju izgub (žalovanje ob smrti pomembne osebe, ločitev, upokojitev, izguba zaposlitve, izguba zdravja, ipd.);

• spremljanju in podpori kronično bolnih in njihovih svojcev

• predelovanju nedokončanih zadev iz preteklosti (problematični odnosi v primarni družini, neuresničeni cilji ipd.);

• obvladovanju stresa;

 • spopadanju z izzivi konkretnih življenjskih situacij (rojstvo otroka, zaključevanje šolanja, osamosvojitev od primarne družine, menjava službe, upokojitev, ipd.);

• preprečevanju in odpravljanju izgorelosti pri delu;

• drugih težavah, zaradi katerih se ljudje zatekajo po pomoč k psihoterapevtu.


Elektronska pošta: tatjana.romsek@gmail.com
Telefon: +386 41 718 922
Spletna stran: Ljubljana